Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Dinistrio nyth Cacwn Asiaidd - ger Dofr, Caint

Rhoddwyd gwybod i UWG ddydd Iau 22 Mehefin am nythaid sylfaenol bach o gacwn Asiaidd. Ymchwiliodd Arolygydd yr Uned Wenyn Genedlaethol i'r adroddiad a chasglodd samplau a anfonwyd i'w dadansoddi gan wyddonwyr. Mae maglau wedi'u gosod i gacwn sy'n dychwelyd i'r safle nythu, a bydd gweithgareddau dilynol yn cael eu cynnal i godi ymwybyddiaeth.

Dyma'r dyddiad cynharaf erioed i nyth cael ei ganfod yn ystod y tymor ym Mhrydain Fawr. Rydym wedi cael gwybod am nythod yn ystod yr hydref yn y gorffennol, pan fydd pryfed yn fwy amlwg gan fod poblogaeth y nyth yn cynyddu i'w uchafswm.

Rhowch wybod os byddwch yn gweld Vespa velutina , gan ddefnyddio'r ap ‘Asian hornet Watch ar gyfer iPhone  ac Android, neu'r ffurflen hysbysu ar-lein.

https://risc.brc.ac.uk/alert.php?species=asian_hornet

Cydnabyddiaeth am y Llun: Desmond Lee

Nyth sylfaenol vespa velutina gyda phryfed