Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Asian Hornet Sighting - Folkestone

Ar ddydd Iau 13 Ebrill, cafodd yr Uned Wenyn Genedlaethol wybod am achos credadwy bod cacynen Asia wedi'i gweld yn ardal Folkestone, ynghyd â ffotograffau. Hedfanodd y gacynen i ffwrdd cyn y gellid ei dal. Mae'r manylion o'r adroddiad yn awgrymu mai ymlediad un gacynen oedd hyn. Gofynnir i wenynwyr yn yr ardal a thimau cacwn Asia gwirfoddol fod yn wyliadwrus a monitro am gacwn Asia.