Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Darganfod cacynen Asia y tu mewn i flodfresychen

Ddydd Mercher 5 Ebrill derbyniodd yr Uned Wenyn Genedlaethol adroddiad brysbennu credadwy bod cacynen Asia wedi cael ei darganfod y tu mewn i flodfresychen mewn danfoniad llysiau wythnosol yn Northumberland, tua 20 milltir i'r gogledd o Newcastle upon Tyne. Cafodd y flodfresychen ei chynhyrchu yn Ffrainc. Ymatebodd yr Uned i'r adroddiad a chasglodd arolygydd gwenyn y gacynen yn nes ymlaen ar yr un diwrnod i'w dadansoddi. Roedd hwn yn ymlediad cacynen unigol a bydd gweithgareddau dilynol yn mynd rhagddynt i godi ymwybyddiaeth risg gyda'r cynhyrchydd/dosbarthwr/gwerthwr.