Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Diweddariad: Cacynen Asia Ardal Dofr, Swydd Gaint

Mae arolygwyr yr Uned Wenyn Genedlaethol (UWG) wrthi'n cynnal gwyliadwriaeth fanylach yn ardal Dofr mewn ymateb i gadarnhad bod cacynen Asia (Vespa velutina) wedi'i gweld. Cafodd un gacynen ei dal a rhoddodd gwenynwr lleol wybod i'r UWG amdani ar 17 Gorffennaf. Casglodd Arolygydd UWG y sampl a anfonwyd at yr Asiantaeth Ymchwil i Fwyd a'r Amgylchedd a wnaeth gadarnhau mai Vespa velutina oedd y sbesimen. Cyhoeddodd Defra hysbysiad i'r wasg er mwyn codi ymwybyddiaeth a gofyn i bobl roi gwybod os byddant yn gweld y gacynen. Er y bydd nythod cacwn Asia yn llai yr adeg hon o'r flwyddyn, rydym yn dal i ofyn i bobl fod yn wyliadwrus.