Sut rydym yn defnyddio cwcis

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon

You have accepted necessary cookies only

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Canlyniadau'r Cyfrif Cychod 2023

Diweddarodd dros 8,500 o wenynwyr eu manylion ar BeeBase yn ystod cyfrif cychod 2023 o gymharu â thros 11,000 yn 2022. Ar hyn o bryd, mae mwy na 49,000 o wenynwyr wedi'u cofrestru ar BeeBase, sy'n golygu bod tua 18% o'r rhai y cysylltwyd â nhw wedi diweddaru eu cofnodion.

Cynhyrchodd cyfrif cychod gwenyn 2023 ffigur o 252,577 o nythfeydd yn y DU. Mae hyn yn is na ffigur 2022, sef 288,311

Mae'r Cyfrif Cychod Gwenyn yn rhoi syniad o nifer y nythfeydd a reolir yn y DU, sy'n ddefnyddiol iawn, ac yn helpu i sicrhau bod cofnodion BeeBase yn cael eu diweddaru'n rheolaidd. Mae gwybodaeth am nifer y nythfeydd a'u lleoliad yn bwysig iawn i'r Uned Wenyn Genedlaethol ac arolygwyr Llywodraeth yr Alban o ran paratoi a chynllunio ar gyfer achosion o glefyd a phlâu egsotig.

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi rhoi o'u hamser i sicrhau bod eu cofnodion BeeBase yn gyfredol.