Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Adroddiadau ffurfiol ar brosiectau a phenodau mewn llyfrau

Defra

Science In Defra

Ar ddiwedd pob prosiect ymchwil a ariennir gan Defra, bydd tîm yr UWG sy'n ymwneud â'r prosiect yn cwblhau adroddiad terfynol 'Science in Defra (DIS5)'. Mae pob SID5 yn cynnwys manylion llawn am gefndir y prosiect, sut y gwnaed y gwaith, y canlyniadau a gafwyd, y dadansoddiadau ystadegol a'r casgliadau y daethpwyd iddynt. Yna, cyflwynir yr adroddiad i Defra i'w adolygu, cyn iddo gael ei gyhoeddi gan Defra.

EFSA

Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop

AFSSA [ANSES bellach]

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments

Canolfan Ymchwil Opera

Bee health in Europe - Facts and Figures. Mae'r adroddiad yn ymdrin â gwybodaeth am y ffactorau sy'n dylanwadu ar iechyd gwenyn mêl a reolir a phoblogaethau o wenyn mêl gwyllt, gan gynnwys gwenyn unigol a chacwn.

Pennod yn y Llyfr 'Honey bee colony health: Challenges and Sustainable solutions'

Pennod 20 (tudalennau 237-244). 'Calculating and Reporting Managed honey bee colony losses.'