Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Gwerthu mêl

Wrth werthu mêl, mae angen i chi fod yn ymwybodol o rai darnau pwysig o ddeddfwriaeth, sef: y fersiwn ddiwygiedig o Gyfarwyddeb Mêl 2001Rheoliadau Mêl 2015 (Cymru) a Rheoliadau Mêl 2015 (Lloegr).

Mae'r rhain yn diffinio nodweddion a gofynion mêl a baratoir i'w werthu i'w fwyta gan bobl.

Ceir cyngor ar Ddiogelwch Bwyd a Chyfraith Bwyd ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

mêl diliau