Sut rydym yn defnyddio cwcis

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon

You have accepted necessary cookies only

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Cofrestru ar gyfer BeeBase Online

Dim ond gwenynwyr yng Nghymru, Lloegr a'r Alban a all gofrestru.

Os hoffech gofrestru dau wenynwr yn yr un cyfeiriad ar wahân, trafodwch eich cofrestriad â ni cyn cwblhau'r ffurflen. Mae manylion cyswllt swyddfa'r UWG ar gael ar y dudalen Cysylltu â Ni.

Ymdrinnir â'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn storio'r data a gesglir drwy'r tudalennau hyn yn ein Siarter Gwybodaeth Bersonol. Cewch ragor o wybodaeth am gyfrinachedd drwy fynd i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Mae'n rhaid cwblhau'r meysydd isod a nodir â seren *

 

Teitl *
Enw cyntaf *
Llythrennau blaen (gan gynnwys yr enw cyntaf) *
Uchafswm o 3 nod
Cyfenw *
Llinell cyfeiriad 1 *
Llinell cyfeiriad 2 *
Llinell cyfeiriad 3
Llinell cyfeiriad 4
Sir *
Dim ond Gwenynwyr yng Nghymru, Lloegr a'r Alban all gofrestru
Côd post *
Dewis iaith *
Cyfanswm Nifer y nythfeyddyr ydych yn berchen arnynt *
Ffôn - Llinell dir *
Rhif Ffôn Symudol (Dim Lleoedd os gwelwch yn dda)
e-bost *
Cadarnhau E-bost *
Dull Cyswllt a Ffefrir gan y NBU *
Mae’n bosibl na fydd yn bosibl defnyddio’r dull cysylltu sydd orau gennych bob tro
e-bost Ffôn
E-bost Hysbysiad o Ganlyniadau Labordy? *
Bydd hwn yn disodli copi papur
Ydw Nac ydw
Ydych Chi'n Gwerthu Gwenyn? * Ydw Nac ydw
Ydych Chi'n Mewnforio Gwenyn? * Ydw Nac ydw
Aelod o Gymdeithas Cadw Gwenyn? * Ydw Nac ydw
Aelod o Gymdeithas Ffermwyr Gwenyn? * Ydw Nac ydw
Newydd i Gadw Gwenyn adeg Cofrestru? * Ydw Nac ydw
Anfonwch Ddiweddariadau Cyfnodol Ataf Trwy E-bost
(E.e. cylchlythyrau a chanlyniadau ymchwil) *
Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd
Ydw Nac ydw