Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Gwella Iechyd Gwenyn

Mae'r Uned Wenyn Genedlaethol wedi bod yn ymwneud â rheoli plâu a chlefydau sy'n effeithio ar wenyn ers dros 60 mlynedd ac rydym yn ganolfan ragoriaeth gydnabyddedig ar gyfer rhoi cyngor ar iechyd gwenyn a darparu ymchwil yn y maes hwnnw.

Gwenynen fêl ar blanhigyn Pig yr Aran

Yn yr adran hon gallwch ddarllen mwy am y gwaith rydym wedi bod yn ei wneud er mwyn helpu i wella iechyd gwenyn, gan gynnwys: