Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Arolygon yr UWG

Mae'r UWG yn gweithio gyda gwenynwyr ledled Cymru a Lloegr i gasglu amrywiaeth o wybodaeth am y materion sy'n effeithio ar iechyd gwenynfeydd yn y DU. Mae pob arolwg yn ceisio mynd i'r afael â gwahanol agweddau ar hwsmonaeth gwenyn, iechyd gwenyn a hyfforddiant i wenynwyr.

Mae canlyniadau'r arolygon hyn yn darparu gwybodaeth am arferion gwenyna ac yn ein helpu i ddeall statws iechyd cyfredol ein stociau o wenyn.

Pwyntiau Allweddol o'r Arolygon

Arolwg Hwsmonaeth 2020

Gwybodaeth am wenynwr

Rhoddodd cyfanswm o 1800 o wenynwyr atebion i'r golwg, sef cyfradd ymateb o 26.5%. Cafwyd 1209 o ymatebion drwy'r post a chwblhaodd 591o wenynwyr yr holiadur ar-lein.

Roedd y mwyafrif o'r ymatebwyr (88.4%) yn wenynwyr ar y pryd. Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr (68.4%) wedi bod yn cadw gwenyn am 10 mlynedd neu fwy ac roedd 95.2% o'r gwenynwyr a ymatebodd dros 40 oed.

Newidiadau i niferoedd nythfeydd

Darparodd 1624 o wenynwyr wybodaeth am nifer eu nythfeydd rhwng 1 Ebrill 2019 a 1 Ebrill 2020. Roedd 8813 o nythfeydd wedi'u cofnodi ar 1 Ebrill 2019. Yna, yn ystod yr haf, collodd gwenynwyr 712 (8.1%) o nythfeydd o gyfanswm o 8813. Fodd bynnag, er gwaethaf y colledion hyn, cynyddodd cyfanswm y nythfeydd rhwng 1 Ebrill 2019 a 1 Hydref 2019 i 9929. Yna, yn ystod y gaeaf, collodd gwenynwyr 1497 (15.1%) o nythfeydd o gyfanswm o 9929 a gwnaethant gaffael 126 o nythfeydd, sy'n golygu bod nifer y nythfeydd wedi lleihau 13.8% i 8858 rhwng 1 Hydref 2019 a 1 Ebrill 2020.

Arolwg Hwsmonaeth 2019

Gwybodaeth am wenynwr

Rhoddodd cyfanswm o 1204 o wenynwyr atebion i'r golwg, sef cyfradd ymateb o 18.6%. Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr (67.1%) wedi bod yn cadw gwenyn am 10 mlynedd neu fwy ac roedd 95.2% o'r gwenynwyr a ymatebodd dros 40 oed, gyda 46.8% yn nodi eu bod yn cael help gyda'u gweithrediad gwenyna.

Newidiadau i niferoedd nythfeydd

Darparodd 1173 o wenynwyr wybodaeth am nifer eu nythfeydd rhwng 1 Ebrill 2018 a 1 Ebrill 2019. Roedd 5995 o nythfeydd wedi'u cofnodi ar 1 Ebrill 2018. Yna, yn ystod yr haf, collodd gwenynwyr 614 (10.2%) o nythfeydd o gyfanswm o 5995. Fodd bynnag, er gwaethaf y colledion hyn, cynyddodd cyfanswm y nythfeydd rhwng 1 Ebrill 2018 a 1 Hydref 2018 i 7023. Yna, yn ystod y gaeaf, collodd gwenynwyr 668 (9.5%) o nythfeydd o gyfanswm o 7023 a gwnaethant gaffael 139 o nythfeydd, sy'n golygu bod nifer y nythfeydd wedi lleihau 7.5% i 6494 rhwng 1 Hydref 2018 a 1 Ebrill 2019.

Arolwg Hwsmonaeth 2018

Gwybodaeth am wenynwr

Rhoddodd cyfanswm o 1201 o wenynwyr atebion i'r golwg, sef cyfradd ymateb o 18.6%. Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr (72.6%) wedi bod yn cadw gwenyn am 10 mlynedd neu fwy ac roedd 95.7% o'r gwenynwyr a ymatebodd dros 40 oed, gyda 49.2% yn nodi eu bod yn cael help gyda'u gweithrediad gwenyna.

Newidiadau i niferoedd nythfeydd

Darparodd 1162 o wenynwyr wybodaeth am nifer eu nythfeydd rhwng 1 Ebrill 2017 a 1 Ebrill 2018. Roedd 5599 o nythfeydd wedi'u cofnodi ar 1 Ebrill 2017. Yna, yn ystod yr haf, collodd gwenynwyr 400 (7.1%) o nythfeydd o gyfanswm o 5599. Fodd bynnag, er gwaethaf y colledion hyn, cynyddodd cyfanswm y nythfeydd rhwng 1 Ebrill 2017 a 1 Hydref 2017 i 6256. Yna, yn ystod y gaeaf, collodd gwenynwyr 1319 (21.1%) o nythfeydd o gyfanswm o 6256 a gwnaethant gaffael 99 o nythfeydd, sy'n golygu bod nifer y nythfeydd wedi lleihau 19.5% i 5036 rhwng 1 Hydref 2017 a 1 Ebrill 2018.

Arolwg Hwsmonaeth 2017

Gwybodaeth am wenynwr

Rhoddodd cyfanswm o 1054 o wenynwyr atebion i'r golwg, sef cyfradd ymateb o 16.7. Roedd y mwyafrif (67.6%) o'r ymatebwyr wedi bod yn cadw gwenyn am lai na 10 mlynedd. Roedd y mwyafrif o'r gwenynwyr (95%) dros 40 oed. Nododd 51% eu bod wedi cael help gyda'u gweithrediad gwenyna.

Newidiadau i niferoedd nythfeydd

Darparodd 998 o wenynwyr wybodaeth am nifer eu nythfeydd rhwng 1 Ebrill 2016 a 1 Ebrill 2017. Roedd 4220 o nythfeydd wedi'u cofnodi ar 1 Ebrill 2016. Yna, yn ystod yr haf, collodd gwenynwyr 337 (8%) o nythfeydd o gyfanswm o 4220. Fodd bynnag, cynyddodd gwenynwyr nifer eu nythfeydd 474, sy'n golygu, er gwaethaf y colledion hyn, fod cyfanswm y nythfeydd wedi cynyddu10.1% i 4694 erbyn 1 Hydref 2016. Yna, yn ystod y gaeaf, collodd gwenynwyr 607 (12.9%) o nythfeydd o gyfanswm o 4694 a gwnaethant gaffael 308 o nythfeydd, sy'n golygu bod nifer y nythfeydd wedi lleihau 6.4% i 4395 rhwng 1 Hydref 2017 a 1 Ebrill 2019. Roedd nifer gyfartalog y nythfeydd a berchenogid fesul gwenynwr yn amrywio rhwng 4.2 a 4.7.

Cynhyrchu a gwerthu mêl

Darparodd cyfanswm o 1018 o wenynwyr wybodaeth am y math o fêl a faint o fêl roeddent yn ei gynhyrchu. Y math mwyaf cyffredin o fêl a gynhyrchwyd oedd mêl aml-flodyn a chynhyrchodd y mwyafrif o wenynwyr 20 kg neu lai o fêl aml-flodyn fesul nythfa ond nid oedd y rhan fwyaf o wenynwyr (57.1%) yn gwerthu eu mêl.

Arolwg Hwsmonaeth 2016

Gwybodaeth am wenynwr

Rhoddodd cyfanswm o 1164 o wenynwyr atebion i'r golwg, sef cyfradd ymateb o 19.5%. Cafwyd ymatebion gan wenynwyr a oedd yn cadw nythfeydd gwenyn mêl mewn 70 o siroedd yng Nghymru a Lloegr. Ar gyfartaledd, roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr (11%) wedi bod yn cadw gwenyn am 11 mlynedd ac roedd y mwyafrif o'r gwenynwyr (96%) dros 40 oed. Nododd 49% eu bod wedi cael help gyda'u gweithrediad gwenyna.

Newidiadau i niferoedd nythfeydd

Darparodd 1061 o wenynwyr wybodaeth am nifer eu nythfeydd rhwng 1 Ebrill 2015 a 1 Ebrill 2016. Roedd 4845 o nythfeydd wedi'u cofnodi ar 1 Ebrill 2015. Yna, yn ystod yr haf, collodd gwenynwyr 472 (9.7%) o nythfeydd o gyfanswm o 4845. Fodd bynnag, cynyddodd gwenynwyr nifer eu nythfeydd 731, sy'n golygu, er gwaethaf y colledion hyn, fod cyfanswm y nythfeydd wedi cynyddu 5% i 5104 erbyn 1 Hydref 2015. Yna, yn ystod y gaeaf, collodd gwenynwyr 947 (18.6%) o nythfeydd o gyfanswm o 5104 a gwnaethant gaffael 145 o nythfeydd, sy'n golygu bod nifer y nythfeydd wedi lleihau 16% i 4302 rhwng 1 Hydref 2016 a 1 Ebrill 2019. Roedd nifer gyfartalog y nythfeydd a berchenogid fesul gwenynwr yn amrywio rhwng 4 a 4.8.

Cynhyrchu a gwerthu mêl

Darparodd cyfanswm o 1002 o wenynwyr wybodaeth am y math o fêl, a faint o fêl, roeddent yn ei gynhyrchu a faint. Darparodd 1047 o wenynwyr wybodaeth am faint o fêl roeddent wedi'i werthu. Y math mwyaf cyffredin o fêl a gynhyrchwyd oedd mêl aml-flodyn. Ar gyfartaledd, cynhyrchodd gwenynwyr rhwng 9 ac 20 kg o fêl fesul nythfa ac nid oedd y rhan fwyaf o wenynwyr (59%) yn gwerthu eu mêl.

Arolwg Hwsmonaeth 2013-14

 • Cawsom wybodaeth werthfawr am arferion gwenyna gan 1566 o wenynwyr o bob sir ledled Cymru a Lloegr.
 • Ar gyfartaledd, roedd gwenynwyr wedi bod yn cadw gwenyn am 11 mlynedd gyda 3% o wenynwyr yn meddu ar lai na blwyddyn o brofiad a 2% o wenynwyr yn meddu ar 50 mlynedd o brofiad.
 • Fel rheol, cynhyrchodd gwenynwyr rhwng 1 kg a 10 kg o fêl fesul nythfa, gyda 3% o wenynwyr yn cynhyrchu mwy na 50 kg fesul nythfa.
 • Cyfrifwyd bod 8% o'r holl nythfeydd yng Nghymru a Lloegr wedi'u colli yn ystod y gaeaf yn 2013-2014.

Arolwg Hwsmonaeth 2012-13

 • Cawsom wybodaeth ddefnyddiol am arferion gwenyna gan 1248 o wenynwyr o fwy nag 80 o siroedd ledled Cymru a Lloegr.
 • Ar gyfartaledd, roedd gwenynwyr wedi bod yn cadw gwenyn am 11.2 blynedd ac roedd 11% o wenynwyr wedi bod yn cadw gwenyn am ddwy flynedd neu lai.
 • Fel rheol, cynhyrchodd gwenynwyr rhwng 1 kg a 10 kg o fêl fesul nythfa, tra cynhyrchodd 0.9% o wenynwyr fwy na 50 kg fesul nythfa.
 • Gan ddefnyddio cyfrifiadau a gydnabyddir yn rhyngwladol o rwydwaith COLOSS, cyfrifwyd bod 29.4% o'r holl nythfeydd yng Nghymru a Lloegr wedi'u colli yn ystod y gaeaf yn 2012-2013.

Arolwg Hwsmonaeth 2011-12

 • Cawsom wybodaeth ddefnyddiol am arferion gwenyna gan 1287 o wenynwyr a oedd yn cadw gwenyn mewn 75 o siroedd.
 • Ar gyfartaledd, roedd gwenynwyr wedi bod yn cadw gwenyn am 11.5 blynedd ac roedd 24% o wenynwyr wedi bod yn cadw gwenyn am ddwy flynedd neu lai.
 • Fel rheol, cynhyrchodd gwenynwyr rhwng 11 kg a 20 kg o fêl fesul nythfa, tra cynhyrchodd 2% o wenynwyr fwy na 50 kg fesul nythfa.
 • Gan ddefnyddio cyfrifiadau a gydnabyddir yn rhyngwladol o rwydwaith COLOSS, cyfrifwyd bod 16.1% o'r holl nythfeydd yng Nghymru a Lloegr wedi'u colli yn ystod y gaeaf yn 2011-2012.

Arolwg Hwsmonaeth 2010-11

 • Cawsom wybodaeth ddefnyddiol am arferion gwenyna gan 1226 o wenynwyr a oedd yn cadw gwenyn mewn mwy nag 80 o siroedd ledled Cymru a Lloegr.
 • Ar gyfartaledd, roedd ymatebwyr wedi bod yn cadw gwenyn am 14 blynedd ac roedd 25% o wenynwyr wedi bod yn cadw gwenyn am ddwy flynedd neu lai.
 • Cynhyrchodd y rhan fwyaf o wenynwyr (71%) 0-40 pwys o fêl fesul nythfa, tra cynhyrchodd 7% o wenynwyr fwy nag 80 pwys fesul nythfa.
 • Mae lleiafrif o wenynwyr (7%) yn symud eu gwenyn yn ystod y flwyddyn, er enghraifft at ddibenion cynhyrchu mêl.
 • Yn gyffredinol, ni wnaeth 83% o wenynwr drin eu nythfeydd am Nosema.
 • Gan ddefnyddio cyfrifiadau a gydnabyddir yn rhyngwladol o rwydwaith COLOSS, cyfrifwyd bod 19% o'r holl nythfeydd yng Nghymru a Lloegr wedi'u colli yn ystod y gaeaf yn 2010-2011.

Arolwg Hwsmonaeth 2009-10

 • Cawsom wybodaeth ddefnyddiol am arferion gwenyna gan 1915 o wenynwyr a oedd yn cadw gwenyn mewn 55 o siroedd.
 • Ar gyfartaledd, roedd ymatebwyr wedi bod yn cadw gwenyn am 11 blynedd ac roedd 29% o wenynwyr wedi bod yn cadw gwenyn am ddwy flynedd.
 • Cynhyrchodd y rhan fwyaf o wenynwyr (75%) 0-40 pwys o fêl fesul nythfa, tra cynhyrchodd 9% o wenynwyr fwy nag 80 pwys fesul nythfa.
 • Mae lleiafrif o wenynwyr (11.6%) yn symud eu gwenyn yn ystod y flwyddyn, er enghraifft at ddibenion peillio afalau.
 • Mae 80% o ymatebwyr yn monitro am Varroa ac mae 94% o ymatebwyr yn trin eu nythfeydd am Varroa.
 • Gan ddefnyddio cyfrifiadau a gydnabyddir yn rhyngwladol o rwydwaith COLOSS, cyfrifwyd bod 21% o'r holl nythfeydd yng Nghymru a Lloegr wedi'u colli yn ystod y gaeaf yn 2009-2010.

Haparolwg o Wenynfeydd 2009-2010

Asesodd yr Haparolwg o Wenynfeydd statws iechyd gwenynfeydd yng Nghymru a Lloegr.  Canfu bresenoldeb plâu a chlefydau mewn sampl gynrychioliadol o wenynfeydd yn y DU a darparodd wybodaeth am arferion gwenyna. Bydd y dolenni canlynol yn mynd â chi i ddogfennau sy'n dangos crynodeb o weithdrefnau'r Haparolwg o Wenynfeydd a'i ganlyniadau terfynol.

Arolwg Hwsmonaeth 2008-9

Ceir rhagor o wybodaeth am arolwg Hwsmonaeth Gwenyn 2008/2009 yr UWG yn y ddogfen hon.