Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Cynllun Gwenyn Iach Blaenorol

Datblygwyd y Cynllun Gwenyn Iach 2030 presennol ochr yn ochr ag adolygiad o'r 10 mlynedd diwethaf o'r Cynllun Gwenyn Iach gwreiddiol. 

Cyhoeddwyd y cynllun gwreiddiol gan Defra a Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2009 a gellir gweld y pdf yma (Saesneg yn unig). 

Cwblhawyd y polisïau o dan y Rhaglen Iechyd Gwenyn a adolygwyd ac yr ymgynghorwyd arni yn 2013 a chyhoeddwyd y newidiadau arfaethedig yma ar gov.uk.