Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Adnoddau i Wenynwyr

Mae'r adran hon yn cynnwys adnoddau a fydd yn ddefnyddiol i bob gwenynwr, o'r rhai sy'n dechrau meddwl am gadw gwenyn i'r rhai sydd â blynyddoedd lawer o brofiad a hyd yn oed i'r rhai y gall eu hymwneud â gwenyn fod yn anfwriadol a heb ei gynllunio:

  • Bydd ein tudalen Ymdrin â Heidiau yn eich cyfeirio ar ffynonellau cymorth yn eich ardal.
  • Ceir cymorth ac arweiniad ar amrywiaeth eang o faterion a phynciau ymarferol yn adran Taflenni, Canllawiau a Fideos.
  • Mae'r UWG yn cyfrannu'n rheolaidd at gyhoeddiadau megis BeeCraft, newyddion Cymdeithas Gwenynwyr Prydain, newyddion Cymdeithas Gwenynwyr Cymru a'r cylchgrawn Bee Farmer, a cheir archif o'r cyfraniadau hyn ar y dudalen Erthyglau.
  • Gellir gweld ein llyfrgell o luniau, y gellir ei lawrlwytho am ddim o dan hawlfraint y Goron, yn yr Oriel Gyfryngau chwiliadwy.
  • Efallai y bydd gwenynwyr newydd neu ddarpar wenynwyr am ddarllen yr adran Newydd i Faes Gwenyna i gael cyngor ac awgrymiadau.
  • Ar gyfer gwenynwyr mwy profiadol, mae gan yr UWG brofiad helaeth o ddefnyddio'r dull magu breninesau 'queen-right', y gellir darllen amdano yn yr adran Magu Breninesau ac mae wedi cael cryn lwyddiant gan ddefnyddio'r dull hwnnw.
  • Ceir gwybodaeth am achosion byw a hanesyddol o glefydau, tueddiadau o ran clefydau a nythfeydd o gollwyd, ystadegau mewnforio ac allforio ac amrywiaeth eang o ddata eraill ar y dudalen Achosion o Glefydau yn ein hadran Clefydau a Phlâu.
  • Hyfforddi gwenynwyr sut i archwilio gwenyn i weld a ydynt wedi'u heintio â chlefyd

Hyfforddi gwenynwyr sut i archwilio gwenyn i weld a ydynt wedi'u heintio â chlefyd