Sut rydym yn defnyddio cwcis

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon

You have accepted necessary cookies only

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Cychod paru cnewyllol ('mating nucs') a ffrwythloni artiffisial

Cychod paru cnewyllol

Defnyddir tri math o gychod paru cnewyllol yn gyffredin yn yr Uned Wenyn Genedlaethol, sef: cwch paru cnewyllol Apidea, sef cwch paru cnewyllol dwyffordd a ddyluniwyd yng Ngwlad Pwyl a'r cwch cnewyllol mwy traddodiadol sydd â phum ffrâm. Dengys y llun ar y dde cell brenhines yn cael ei chyflwyno yng nghanol ffrâm o fag sy'n deor mewn nythfa gnewyllol â phum ffrâm. Mae gosod y gell wrth ochr y mag sy'n deor yn ei gwneud yn fwy tebygol y caiff y gell ei derbyn gan y nythfa.

Mae'r egwyddorion sylfaenol a ddilynir gennym wrth reoli ein gwenynfeydd paru fel a ganlyn: mynedfeydd bach er mwyn osgoi dwyn, digon o fwyd ac, os ydych yn defnyddio cwch cnewyllol â phum ffrâm, mae storfeydd wedi'u selio yn well ac yn arwain at lai o ddwyn o gymharu â surop siwgr, cychod cnewyllol wedi'u gosod â'r mynedfeydd yn wynebu cyfeiriadau gwahanol er mwyn osgoi drifftio, gosod celloedd breninesau yn y cychod cnewyllol 1-2 ddiwrnod cyn iddynt ddeor, nythfeydd 'mam gwenyn gormes' a ddewiswyd mewn gwenynfeydd oddi amgylch ac rydym yn gadael llonydd iddynt am tua 2-3 diwrnod cyn edrych i weld a yw'r breninesau wedi'u paru'n iawn. Ar yr adeg hon, mae'n bosibl edrych yn y cwch i weld a yw'r patrymau mag yn dda.

Cyflwyno cell brenhines i gwch paru cnewyllol

Ffrwythloni artiffisial

Mae'r UWG hefyd yn defnyddio Ffrwythloni Artiffisial (neu Ffrwythloni ag Offer II) at sawl diben: Yn bennaf ar gyfer ymchwil, e.e., o fewn y "Queens project" a ariennir gan Waterloo, ond hefyd ar gyfer hyfforddi a bridio stociau a ddewiswyd. Mae wedi bod yn un o sgiliau allweddol yr UWG ers dros 20 mlynedd.

Cyfraddau Derbyn

Mae'r dull Magu Breninesau a ddefnyddir gan yr UWG yn gweithio'n dda iawn gyda chyfraddau derbyn o tua 80% ar gyfer celloedd a impiwyd a chyfradd lwyddo o tua 80% ar gyfer breninesau terfynol a gynhyrchwyd o'r celloedd hyn. O'r 8112 o gelloedd a fagwyd yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, llwyddwyd i gynhyrchu 6550 o gelloedd breninesau a esgorodd ar 5240 o freninesau a barwyd yn llwyddiannus. Mae hynny'n eithaf da o ystyried hinsawdd y DU.