Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Mentora

Helpu gwenynwyr i ddysgu sgiliau newydd

Yn aml, gall mentora fod yn fuddiol iawn i wenynwyr newydd er mwyn eu cefnogi yn ystod y blynyddoedd cynnar pan fyddant yn dysgu am wenyn ac arferion cadw gwenyn. Gall ffrind cefnogol sy'n barod i drafod pryderon neu heriau dawelu meddwl rhywun. Yn y pen draw, gall ddylanwadu ar benderfyniad rhywun i barhau i gadw gwenyn neu roi'r gorau i'r grefft. Fodd bynnag, gall mentora un i un traddodiadol olygu llawer o adnoddau i gymdeithas. Mae rhai cymdeithasau wedi ystyried ffyrdd eraill o roi cymorth i wenynwyr newydd. 

Mae'r Fforwm Cynghori ar Iechyd Gwenyn wedi casglu astudiaethau achos sy'n esbonio profiadau cymdeithasau sy'n defnyddio amrywiaeth o ddulliau mentora i gefnogi eu gwenynwyr drwy'r ychydig dymhorau cyntaf.

[dolen i'r astudiaethau achos]

Efallai y bydd gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn y Fframwaith Mentora hefyd.

[dolen i'r fframwaith mentora]