Sut rydym yn defnyddio cwcis

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon

You have accepted necessary cookies only

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Gwenyn a'r Gyfraith

Deddf Gwenyn 1980

Mae Deddf Gwenyn 1980 yn Ddeddf Seneddol sy'n rhoi pŵer i Weinidogion lunio Gorchmynion newydd er mwyn atal plâu neu glefydau sy'n effeithio ar wenyn rhag cael eu cyflwyno i Brydain Fawr neu ledaenu yn y wlad.

Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn

Dylai pob gwenynwr fod yn gyfarwydd â darpariaethau Gorchmynion Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn 2006 ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae deddfwriaeth debyg yn bodoli ar gyfer yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae'r Gorchmynion yn rhoi pŵer i Adrannau Amaethyddol Prydain Fawr gymryd camau i reoli Clefyd Americanaidd y Gwenyn a Chlefyd Ewropeaidd y Gwenyn, sy'n heintiau bacterol difrifol sy'n effeithio ar fag. Mae'r Gorchmynion hefyd yn rhoi pŵer i'r Adrannau perthnasol i gymryd camau priodol i fynd i'r afael â Chwilen Fach y Cwch (Aethina tumida) a gwiddon Troplilaelaps spp. Mae'r ddau yn fygythiadau egsotig i'r diwydiant gwenyna yn y DU ar hyn o bryd.

Yn 2021, diwygiwyd y Gorchmynion Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn er mwyn ei gwneud yn ofynnol i Adran Amaethyddol y wlad honno gael ei hysbysu am bresenoldeb Varroa (mae hyn yn gymwys i Gymru, Lloegr a'r Alban). Yn achos Cymru a Lloegr dyna'r Uned Wenyn Genedlaethol. Diben hyn yw galluogi Prydain Fawr i gynnal cydberthynas fasnachu â'r Undeb Ewropeaidd a Gogledd Iwerddon.

Rheolir gweithgarwch mewnforio gwenyn mêl gan system Trydydd Gwledydd gyfyngedig, er mwyn atal clefydau egsotig sy'n effeithio ar wenyn rhag cael eu cyflwyno i'r wlad. O dan y polisi presennol, dim ond breninesau a gwenyn gweithgar sy'n gweini arnynt a all gael eu mewnforio o Drydydd Gwledydd, ar wahân i Seland Newydd y caniateir i freninesau a gwenyn pecyn (brenhines a 15,000 o wenyn gweithgar) gael eu mewnforio ohoni. Gweler ein canllawiau i fewnforwyr am ragor o wybodaeth.

Mae'r tudalennau hyn yn rhoi manylion y ddeddfwriaeth allweddol y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohoni fel gwenynwr.

Nodir fersiynau o Orchmynion Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn isod:

Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn (Lloegr) 2006

Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn (Lloegr) (Diwygio) 2021

Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn (Cymru) 2006

Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn (Cymru) (Diwygio) 2021

Dau wenynwr yn y wenynfa

Deddfwriaeth Arall

Ceir deddfwriaeth hefyd rheoli cyfansoddiad mêl i'w werthu a sut y gellir ei labelu, y mae angen i chi fod yn gyfarwydd â hi, yn arbennig: