Sut rydym yn defnyddio cwcis

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon

You have accepted necessary cookies only

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Gwerthu mêl

Wrth werthu mêl, mae angen i chi fod yn ymwybodol o rai darnau pwysig o ddeddfwriaeth, sef: y fersiwn ddiwygiedig o Gyfarwyddeb Mêl 2001Rheoliadau Mêl 2015 (Cymru) a Rheoliadau Mêl 2015 (Lloegr).

Mae'r rhain yn diffinio nodweddion a gofynion mêl a baratoir i'w werthu i'w fwyta gan bobl.

Ceir cyngor ar Ddiogelwch Bwyd a Chyfraith Bwyd ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

mêl diliau