Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Llawlyfrau Hyfforddiant Gwenyna Rhyngwladol

Noddwyd y gwaith o ddatblygu'r llawlyfr gwenyna sylfaenol hwn gan Sefydliad Waterloo yn 2009 ac mae wedi'i lunio mewn llawer o ieithoedd. Os byddwch yn teithio dramor a'ch bod am argraffu copïau o'r llawlyfrau perthnasol i fynd â nhw gyda chi, ceir rhai fersiynau PDF isod, ar gyfer fersiynau PDF o lawlyfrau eraill cysylltwch â Swyddfa'r UWG drwy fynd i'n tudalen Cysylltu â Ni.