Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Gweithgorau

Ar ôl i'r Fforwm Cynghori ar Iechyd Gwenyn gael ei ffurfio ym mis Hydref 2012, penderfynwyd y dylai'r fforwm allu cysylltu â'r gweithgorau o hyd, ond yn hytrach na bod y gweithgorau yn cyfarfod bob chwarter, y byddai'r Bwrdd yn comisiynu gwaith iddynt ei gwblhau ar sail ad hoc.

Gwenynwyr yn trafod fel grwp

Y Bwrdd Rheoli Prosiect 

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am waith Bwrdd Rheoli Prosiect y Cynllun Gwenyn Iach. Ei rôl oedd rheoli'r Cynllun Gwenyn Iach a sicrhau bod y canlyniadau canlynol yn cael eu cyflawni: 

  • Rheoli plâu a chlefydau yn effeithiol; 
  • Gwella safonau hwsmonaeth drwy raglen ddysgu gydgysylltiedig i wenynwyr; 
  • Bioddiogelwch effeithiol er mwyn lleihau'r risgiau o blâu, clefydau a rhywogaethau annymunol; 
  • Gwyddoniaeth a thystiolaeth gadarn i ategu polisi iechyd gwenyn a'r broses o'i roi ar waith;  
  • Cyfathrebu cydgysylltiedig ac effeithiol. 

Cofnodion Bwrdd Rheoli Prosiect y Cynllun Gwenyn Iach (Saesneg yn unig) 

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 1st Meeting 23.07.09

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 2nd Meeting 08.09.09

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 3rd Meeting 13.10.09

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 4th Meeting 10.12.09

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 5th Meeting 03.03.10

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 6th Meeting 10.05.2010

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 7th Meeting 23.07.2010

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 8th Meeting 21.09.2010

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 9th Meeting 12.10.2010

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 10th Meeting 13.12.2010

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 11th Meeting 10.03.2011

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 12th Meeting 14.03.2011

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 13th Meeting 20.04.2011

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 14th Meeting 18.07.2011

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 15th Meeting 23.09.2011

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 16th Meeting 14.12.2011

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 17th Meeting 03.04.2012

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 18th Meeting 16.05.2012

Minutes of the Healthy Bees Plan Project Management Board 19th Meeting 25.07.2012

Y Gweithgor Cynghori ar Wyddoniaeth a Thystiolaeth 

Noder nad yw'r Grŵp Cynghori ar Wyddoniaeth a Thystiolaeth yn weithredol mwyach a bod y dudalen hon wedi'i gadael ar y wefan er gwybodaeth. 

Rôl y Grŵp Cynghori ar Wyddoniaeth a Thystiolaeth oedd sicrhau bod sail wyddonol a thystiolaethol gadarn wrth wraidd polisi a gweithrediadau iechyd gwenyn.

Summary notes from the 1st Meeting of the Group on 12th February 2010

Summary notes from the 2nd Meeting of the Group on 20th April 2010

Summary notes from the 3rd Meeting of the Group on 14th September 2010

Summary notes from the 4th Meeting of the Group on 10th January 2011

Summary notes from the 5th Meeting of the Group on 26th July 2011

Summary notes from the 6th Meeting of the Group on 22nd September 2011

Y Gweithgor Cyfathrebu 

Noder nad yw'r Grŵp Cynghori ar Wyddoniaeth a Thystiolaeth yn weithredol mwyach a bod y dudalen hon wedi'i gadael ar y wefan er gwybodaeth. 

Rôl y Gweithgor Cyfathrebu oedd datblygu strategaeth gyfathrebu gydgysylltiedig a gydberchenogir a'i rhoi ar waith er mwyn helpu i gyflawni amcanion polisi'r Cynllun Gwenyn Iach.  

Summary notes from the 1st Meeting of the Group

Summary notes from the 2nd Meeting of the Group

Summary notes from the 3rd Meeting of the Group

Summary notes from the 4th Meeting of the Group

Summary notes from the 5th Meeting of the Group

Summary notes from the 6th Meeting of the Group

Summary notes from the 7th Meeting of the Group

Summary notes from the 8th Meeting of the Group

Summary notes from the 9th Meeting of the Group

Y Gweithgor Hwsmonaeth ac Addysg 

Noder nad yw'r Grŵp Hwsmonaeth ac Addysg yn weithredol mwyach a bod y dudalen hon wedi'i gadael ar y wefan er gwybodaeth. 

Rôl y Grŵp Hwsmonaeth ac Addysg oedd datblygu strategaeth i wella safonau hwsmonaeth a bioddiogelwch a'i rhoi ar waith er mwyn rheoli a lleihau risgiau o blâu a chlefydau. 

Summary notes from the 1st Meeting of the Group on 17th February 2010

Summary notes from the 2nd Meeting of the Group on 22nd April 2010

Summary notes from the 3rd Meeting of the Group on 10th September 2010

Summary notes from the 4th Meeting of the Group on 22nd November 2010

Summary notes from the 5th Meeting of the Group on 6th October 2011