Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Mewnforion a phlâu egsotig

Mae'r adroddiadau byw canlynol yn eich galluogi i weld dadansoddiad o'r gwenyn a fewnforiwyd i Gymru, Lloegr a'r Alban o drydydd gwledydd neu'r UE. Gallwch hefyd eu chwilio am ddata hanesyddol. 

Mae'r adroddiadau byw canlynol yn eich galluogi i weld dadansoddiad o archwiliadau o wenynfeydd a samplau labordy a ddadansoddwyd i weld a oeddent yn cynnwys plâu egsotig. 

Breninesau a gwenyn gweithgar mewn cewyll