Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Mapiau

Nodiadau esboniadol

  • Agorwch a chaewch yr haenau sylfaen a data drwy agor yr eicon 'Haen' yng nghornel dde uchaf y map.
  • Wrth ddewis haen, bydd yr allwedd i'r haen honno yn ymddangos yn yr ardal 'Allweddau haenau mapiau'.
  • Mae'r rhan fwyaf o'r haenau, ond nid pob un, yn eich galluogi i glicio ar bwyntiau data i weld rhagor o wybodaeth.
  • Chwyddwch i mewn ac allan gan ddefnyddio'r botymau Chwyddo yng nghornel chwith uchaf y map, neu drwy ddefnyddio llygoden olwyn.
  • Noder: Dim ond ar haenau sy'n cynnwys data llinell amser y bydd y llithrydd yn gweithio. Anwybyddir y llithrydd wrth edrych ar ddata sy'n giplun unigol.
  • Llusgwch ddwy goes y llithrydd ystodau ar wahân er mwyn gweld y data ar gyfer blynyddoedd gwahanol.
  • Gellir llusgo coesau'r llithrydd at ei gilydd er mwyn dangos data ar gyfer un flwyddyn.