Sut rydym yn defnyddio cwcis

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon

You have accepted necessary cookies only

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Achosion hanesyddol o Gacwn Asiaidd sydd wedi ymsefydlu yn y DU

Esboniad o'r tablau 

Ers 2016, cafwyd sawl achos o Gacwn Asiaidd sydd wedi ymsefydlu yn y DU. Gofynnir cwestiynau am y digwyddiadau hyn yn aml i wahanol aelodau o'r Uned Wenyn Genedlaethol, gan gynnwys faint o gacwn, ble roeddent, a oeddent yn perthyn i rai a oedd eisoes wedi cael eu difa ac ati. Mae'r ddau dabl canlynol, y gallwch eu gweld drwy ddilyn y dolenni, yn rhoi crynodeb o'r wybodaeth hyd yma (Chwefror 2023). 

Achosion o weld Cacwn Asiaidd 2016-22 

Dyddiad cadarnhau'r achos cychwynnol o weld Cacwn Asiaidd  Lleoliad  Sir Cofnodwyd gan  Cacynen unig neu nyth?  Llwybr posibl i mewn i'r DU  Dyddiad difa'r nyth  Y math o nyth (coeden/llwyn) a'i huchder 
19 Medi 2016 Tetbury Swydd Gaerloyw Gwenynwr Nyth Dim wybodaeth 28 Medi 2016 16.8m mewn Cypreswydden 
30 Medi 2016 Lower Langford Gogledd Gwlad yr Haf Gwenynwr Cacynen unig, Brenhines yn ôl Pob Tebyg; Dim gwybodaeth Cafodd ei Ddal yn ystod Gwanwyn 2016 a'i gofnodi ar 29 Medi D/g D/g
13 Hydref      2016 Bath Gogledd Gwlad yr Haf Aelod o'r cyhoedd Cacynen unig Fe'i canfuwyd mewn offer gwersylla ar daith i Ffrainc D/g D/g
3 Mawrth 2017
(Cadarnhawyd trwy lun achos roedd yr hornet wedi cael ei ddinistrio)
Central Belt Yr Alban Rheolwr plâu Cacynen unig, Brenhines yn ôl Pob Tebyg Canolfan ddosbarthu archfarchnad D/g D/g
26 Medi 2017 Woolacombe Gogledd Dyfnaint Gwenynwr Nyth Dim wybodaeth 28 Medi 2017 1.2m mewn gwrych Escalonia 
13 Ebrill 2018 Bury Swydd Gaerhirfryn Aelod o'r cyhoedd Cacynen unig Fe'i canfuwyd mewn blodfresychen o Swydd Lincoln, mae'n debyg iddi darddu o Ffrainc D/g D/g
22 Awst
2018
English
Channel
D/g Gwenynwr Cacynen unig Ar Fferi o Poole i Cherbourg D/g D/g
3 Medi 2018 Fowey De Cernyw Gwenynwr Prif nyth Dim wybodaeth 6 Medi 2018 mewn Llwyn Mieri
7 Medi
2018
Liskeard De Cernyw Gwenynwr Cacynen unig, Gwenynen Ormes Ddiploidaidd O'r nyth yn Fowey D/g D/g
9 Medi
2018
Cottingham,
near Hull
Dwyrain Swydd Efrog Aelod o'r cyhoedd Cacynen unig Deiliad tŷ a oedd newydd ddychwelyd o Ffrainc D/g D/g
20 Medi 2018 Fowey De Cernyw Gwyliadwriaeth yr UWG ar ôl i'r nyth gyntaf gael ei darganfod a'i difa Nyth eilaidd Dim wybodaeth 21 Medi 2018 7m mewn Llwyfen 
24 Medi 2018 New Alresford Hampshire Aelod o'r cyhoedd Nyth Dim wybodaeth 25 Medi 2018 0.4m mewn llwyn Euonymus japonicus 
26 Medi 2018 Brockenhurst Hampshire Aelod o'r cyhoedd a Wenynwr Nyth Dim wybodaeth 4 Hydref 2018 15m mewn Planwydden Llundain 
28 Medi 2018 Guildford Surrey Gwenynwr Cacynen unig Fe'i cafwyd yn rhwyll car Mini newydd y credir iddo gael ei ddanfon o gyfandir Ewrop D/g D/g
15 Hydref 2018 Dungeness Caint Aelod o'r cyhoedd Cacynen unig dau wryw Mae'n bosibl iddynt gael eu chwythu i mewn dros y Sianel ar ôl  tywydd stormus  D/g D/g
3 Gorffenhaf 2019 New Milton Hampshire Aelod o'r cyhoedd Cacynen unig Dim wybodaeth D/g D/g
2 Medi 2019 Drayton Bassett,
Tamworth
Swydd Stafford Gwenynwr Nyth Dim wybodaeth 4 Medi 2019 20m mewn Pyrwydden
9 Medi 2019 Tenterden, near Ashford Caint Aelod o'r cyhoedd (ffermwr ffrwythau)  Cacynen unig Dim wybodaeth D/g D/g
1 Hydref        2019 Highcliffe, Christchurch Dorset Gwenynwr (roedd wedi gweld poster a osodwyd gan arolygydd fel rhan o wyliadwriaeth New Milton) Nyth Eilaidd Dim wybodaeth 3 Hydref 2019 15m mewn Derwen 
10 Hydref      2019 Highcliffe, Christchurch Dorset Gwyliadwriaeth yr UWG ar ôl i'r nyth gyntaf gael ei darganfod Prif nyth Dim wybodaeth 10 Hydref 2019 Ar lefel y ddaear mewn boncyff mewn mieri
8 Medi 2020 Gosport Hampshire Aelod o'r cyhoedd i ddechrau a gwenynwr yn fuan ar ôl hynny Nyth Dim wybodaeth 11 Medi 2020 6m mewn Coeden Afalau 
7 Hydref 2021 Ascot Berkshire Gwenynwr Nyth Dim wybodaeth 11 Hydref 2021 25m mewn Poplysen Ddu
29 Hydref 2021 Portsmouth Hampshire Aelod o'r cyhoedd Nyth Dim wybodaeth 31 Hydref 2021 20m mewn coeden Masarn Norwy 
26 Ebrill 2022 Felixstowe Essex Gwenynwr Cacynen unig Ger y porthladd D/g D/g
24 Awst 2022 Chelmsford Essex Aelod o'r cyhoedd Cacynen unig Dim wybodaeth D/g D/g
27 Medi 2022 Rayleigh Essex Gwenynwr Nyth Dim wybodaeth 30 Medi 8m mewn Sycamorwydden 
30 Medi 2022 Dover Kent Aelod o'r cyhoedd Cacynen unig Dim wybodaeth D/g D/g

 

Dadansoddiad y nythod 2016 - 2022

Lleoliad Dyddiad Difa Maint y nyth (diamedr) Nifer y diliau Rhyw cacwn llawndwf (morffolegol) Mag yn bresennol Nifer y genoteipiau o du'r tad (amcangyfrifedig) 
Tetbury 28 Medi 2016 23cm 5 13♂, 57♀ pob ffurf  1
Woolacombe  28 Medi 2017 27cm 7 166♀ pob ffurf  2 i 3
Fowey 1 6 Medi 2018 15cm 3 3♂ dim wyau na larfâu   1
Fowey 2 21 Medi 2018 25cm 4 7♂, 8♀ pob ffurf  b
New Alresford

25 Medi 2018

25cm 4 28♂, 94♀ pob ffurf 2
Brockenhurst 4 Hydref 2018 24cm 3 5♂, 13♀ dim wyau  2
Drayton Bassett 4 Medi 2019 n.d. c n.d. c 5♀ pob ffurf  1
Christchurch 1 3 Hydref 2019 13cm 2 1♀Brenhines wyau a larfâu cynnar  1
Christchurch 2 10 Hydref 2019 n.d. c 2 Dim cacwn llawndwf yn bresennol  dim wyau  1
Gosport 11 Medi 2020 21cm 3 23♂, 5♀ pob ffurf  1
Ascot 11 Hydref 2021 35cm 6 83♀, gan gynnwys Brenhines  dim wyau  1
Portsmouth 31 Hydref 2021 31cm 4 22♂, 48♀ pob ffurf  2
Rayleigh 30 Medi 2022 40 cm 6 174♂, 113♀ pob ffurf  1

a Unigolion y nodwyd eu bod yn wrywod yn forffolegol ond a oedd yn ddiploidaidd. 

b Cyfrifwyd y data amrywiaeth enetig ar gyfer yr unigolion ar gyfer Fowey 1 a 2 gyda'i gilydd, gan mai epil un frenhines oeddent. 

c Dim data; roedd y nyth wedi'i difrodi gormod. 

Daw'r wybodaeth yn y tabl hwn o'r papur canlynol a gyhoeddwyd ar 11 Tachwedd 2020, "Managing incursions of Vespa velutina nigrithorax in the UK: an emerging threat to apiculture" Eleanor P. Jones, Chris Conyers, Victoria Tomkies, Nigel Semmence, David Fouracre, Maureen Wakefield a Kirsty Stainton.