Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Plâu Egsotig

Mae'r adran hon yn edrych ar ddau bla egsotig a fyddai'n peri bygythiad sylweddol i nythfeydd gwenyn mêl petaent yn cyrraedd y DU, sef:

  • Chwilen Fach y Cwch Aethina tumida. Rhywogaeth oresgynnol a ddaeth yn wreiddiol o Affrica ac sydd wedi bod yn bla difrifol ar gyfer nythfeydd gwenyn mêl ledled y byd; 
  • gwiddon Tropilaelaps. Mae'r gwiddon hyn wedi lledaenu'n eang iawn yn ystod y blynyddoedd diwethaf o'u cartref naturiol mewn rhannau trofannol ac isdrofannol o Asia ac ystyrir eu bod yn fygythiad difrifol i'r wenynen fêl Orllewinol Apis mellifera.

Cydnabyddir y risg y gallai'r ddau bla egsotig hyn ei pheri i nythfeydd gwenyn mêl yn y Gorchmynion Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn (gweler ein hadran ar Wenyn a’r Gyfraith) sy'n nodi bod y ddau yn blâu hysbysadwy statudol. Mae hyn yn golygu bod y gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw wenynwr neu unigolyn sy'n gyfrifol am gwch sy'n gwybod neu sydd hyd yn oed yn amau fod un o'r ddau bla hyn yn bresennol yn eu cychod neu'n agos atynt hysbysu'r Uned Wenyn Genedlaethol ar unwaith.