Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Clefydau a Phlâu 

Mae'r tudalennau hyn yn rhoi manylion plâu a chlefydau gwenyn mêl y mae'n rhaid i bob gwenynwr fod yn ymwybodol ohonynt er mwyn cynnal stociau cynhyrchiol o wenyn. Maent yn rhoi manylion bioleg ac effaith amrywiaeth o blâu a heintiau a'r opsiynau ar gyfer eu rheoli a, lle y bo ar gael, wybodaeth am achosion presennol.

Achosion Presennol o Glefydau

Mae'r dudalen Achosion o Glefydau ac Adroddiadau yn rhoi gwybodaeth fyw am leoliad achosion a gadarnhawyd o Glefyd Ewropeaidd y Gwenyn, Clefyd Americanaidd y Gwenyn a Varroa yng Nghymru a Lloegr. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth am wenyn sy'n cael eu mewnforio o Aelod-wladwriaethau'r UE a Thrydydd Gwledydd (Awstralia, Seland Newydd a'r Ariannin). Caiff data o'r rhaglen archwilio eu diweddaru bob dydd yn ystod y tymor gwenyna. Mae'r wybodaeth hon yn bwysig er mwyn i wenynwyr allu parhau i fod yn wyliadwrus pan fyddant yn gwybod ble mae gwenynfeydd heintiedig wedi'u lleoli (sail o 10km sgwâr). Mae'r tudalennau hyn hefyd yn rhoi manylion am y gwaith sy'n cael ei wneud i gadw golwg ar fygythiadau egsotig a thueddiadau diweddar o ran clefydau.

Cedwir manylion pobl archwiliad o wenynfa a diagnosis yn y labordy a gyflawnir gan yr Uned Wenyn Genedlaethol ar dudalennu diogel BeeBase. Mae hyn yn golygu bod modd cynhyrchu gwybodaeth gywir a chyfredol am ddosbarthiad data clefydau gwenyn hysbysadwy. Caiff y wybodaeth hon ei chynhyrchu gan gyfeirio at y System Grid Ordnans 10km, y ceir manylion amdani mewn unrhyw Atlas neu ar unrhyw un o fapiau'r Arolwg Ordnans.

Mae'r Oriel Cyfryngau hefyd yn cynnwys llawer o luniau defnyddiol a ddylai eich helpu i adnabod plâu a chlefydau yn eu gwenyn.