Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Sut i adnabod Clefyd Americanaidd y Gwenyn

Ydych chi'n amau y gallai eich gwenyn fod wedi cael eu heintio â Chlefyd Americanaidd y Gwenyn (AFB)? Ydych chi'n gwybod sut i adnabod arwyddion Clefyd Gwenyn ac ydych chi'n gallu gwahaniaethu rhwng Clefyd Americanaidd y Gwenyn a Chlefyd Ewropeaidd y Gwenyn? Mae Clefyd Americanaidd y Gwenyn yn haint difrifol a hysbysadwy, y mae'n rhaid i chi roi gwybod i'r Uned Wenyn Genedlaethol amdano.

Mae rhai rhannau o wefan BeeBase a allai eich helpu i adnabod symptomau allweddol Clefyd Americanaidd y Gwenyn yn cynnwys:

  • Clefyd Americanaidd y Gwenyn: crynodeb o nodweddion Clefyd Americanaidd y Gwenyn, sy'n ymdrin â beth sy'n digwydd os caiff eich gwenyn ddiagnosis o Glefyd Americanaidd y Gwenyn.
  • Mapiau o achosion o glefydau: mae gwybodaeth fyw ar gael am leoliad achosion a gadarnhawyd o Glefyd Americanaidd y Gwenyn yng Nghymru a Lloegr er mwyn i chi allu gweld a yw Clefyd Americanaidd y Gwenyn yn eich ardal wenyna.
  • Rhaglen Archwilio Gwenynfeydd Statudol: mae'n esbonio sut mae'r Uned Wenyn Genedlaethol yn monitro ac yn rheoli Clefyd Americanaidd y Gwenyn yng Nghymru a Lloegr.
  • Beth i'w wneud os ydych yn amau bod eich gwenyn mêl wedi'u heintio â Chlefyd Americanaidd y Gwenyn: os ydych yn wenynwr yng Nghymru a Lloegr, cysylltwch â'r Uned Wenyn Genedlaethol. Fel arall, os ydych yn wenynwr yn yr Alban, rhaid i chi ddefnyddio'r manylion cyswllt canlynol.
  • Gwenyn a'r Gyfraith: mae'r dudalen hon yn rhoi manylion y ddeddfwriaeth allweddol y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohoni fel gwenynwr a'ch rhwymedigaethau os byddwch yn canfod Clefyd Americanaidd y Gwenyn.
  • Oriel Luniau: mae lluniau defnyddiol o symptomau Clefyd Americanaidd y Gwenyn i'w gweld yma.
  • Taflenni cynghorol a llawlyfrau hyfforddiant: gan gynnwys cyhoeddiadau ar Glefyd Gwenyn Mêl, y gallwch eu lawrlwytho am ddim.