Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Achosion o glefydau

Gallwch weld adroddiad yn nodi'r achosion o glefydau a ganfuwyd ym mhob blwyddyn unigol a restrir isod. Ceir adroddiad trosolwg hefyd sy'n cwmpasu'r blynyddoedd rhwng 1952 a 2004. Caiff yr adroddiadau byw eu diweddaru'n awtomatig wrth i fanylion o archwiliadau statudol ac archwiliadau yn y labordy gael eu hychwanegu at y gronfa ddata. 

Adroddiadau ar achosion fesul 10km sgwâr

Mae'r adroddiadau canlynol ar Glefyd Americanaidd y Gwenyn a Chlefyd Ewropeaidd y Gwenyn yn rhestru nifer yr achosion fesul 10km sgwâr. Defnyddir yr un system rifo ar gyfer y sgwariau hyn â'r un a ddefnyddir ar gyfer mapiau'r Arolwg Ordnans

Clefyd Americanaidd y Gwenyn

Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn

Tueddiadau o ran y clefydau (graffau)