Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Sut i adnabod Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn

Ydych chi'n amau y gallai eich gwenyn fod wedi cael eu heintio â Chlefyd Ewropeaidd y Gwenyn? Ydych chi'n gwybod sut i adnabod arwyddion clefyd y gwenyn ac ydych chi'n gallu gwahaniaethu rhwng Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn a Chlefyd Americanaidd y Gwenyn? Mae Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn yn haint difrifol a hysbysadwy, y mae'n rhaid i chi roi gwybod i'r Uned Wenyn Genedlaethol amdano.

Mae rhai rhannau o wefan BeeBase a allai eich helpu i adnabod symptomau allweddol Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn yn cynnwys:

  • Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn: crynodeb o nodweddion Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn, sy'n ymdrin â beth sy'n digwydd os caiff eich gwenyn ddiagnosis o Glefyd Ewropeaidd y Gwenyn.
  • Mapiau o achosion o glefydau: mae gwybodaeth fyw ar gael am leoliad achosion a gadarnhawyd o Glefyd Ewropeaidd y Gwenyn yng Nghymru a Lloegr er mwyn i chi allu gweld a yw Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn yn eich ardal wenyna.
  • Taflenni cynghorol a llawlyfrau hyfforddiant: gan gynnwys cyhoeddiadau ar Glefyd Gwenyn Mêl. Hefyd, ceir sawl Ffeithlen sy'n berthnasol i'r gwaith o reoli Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn, gan gynnwys: 'Triniaeth Ysgwyd Haid', 'Care of Colonies after Shook Swarm', 'OTC Treatments', a 'Rheoli Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn', y gallwch lawrlwytho pob un ohonynt am ddim.
  • Oriel Luniau: mae lluniau defnyddiol o symptomau Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn i'w gweld yma.
  • Rhaglen Archwilio Gwenynfeydd Statudol: mae'n esbonio sut mae'r Uned Wenyn Genedlaethol yn monitro, yn rheoli ac yn trin Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn yng Nghymru a Lloegr.
  • Beth i'w wneud os ydych yn amau bod eich gwenyn mêl wedi'u heintio â Chlefyd Ewropeaidd y Gwenyn: os ydych yn wenynwr yng Nghymru a Lloegr, cysylltwch â'r Uned Wenyn Genedlaethol. Fel arall, os ydych yn wenynwr yn yr Alban, rhaid i chi ddefnyddio'r manylion cyswllt canlynol.
  • Gwenyn a'r Gyfraith: mae'r dudalen hon yn rhoi manylion y ddeddfwriaeth allweddol y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohoni fel gwenynwr a'ch rhwymedigaethau os byddwch yn canfod Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn.