Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Clefydau a feirysau eraill mewn gwenyn

Gwenynen fêl ar blanhigyn Pig yr Aran

Mae sawl clefyd sy'n effeithio ar wenyn llawndwf, er enghraifft, Nosemosis, (mae dwy rywogaeth y gwyddom ar hyn o bryd eu bod yn effeithio ar wenyn mêl, sef Nosema apis a Nosema ceranae), Ameba (Malpighamoeba mellificae) ac Acarapisosis, a achosir gan widdon traceol (a elwir hefyd yn organeb achosol Acarin, Acarapis woodi). 

Gall gwenyn mêl hefyd gael eu heintio â nifer o wahanol feirysau sy'n amrywio o ran difrifoldeb y symptomau a digwyddedd. Gall pob feirws achosi niwed ond gellir rheoli llawer o'r feirysau sy'n gysylltiedig â Varroa os rheolir poblogaethau gwiddon mewn nythfa hefyd. 

Yn yr adran hon, byddwch yn gallu dysgu mwy am symptomau pob clefyd, sut y caiff ei ddiagnosio a sut y gellir ei drin (os oes triniaeth ar gael ar ei gyfer).