Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Sut y gallaf reoli Varroa?

A oes gwiddon Varroa yn eich nythfeydd? Ydych chi'n ei chael hi'n anodd rheoli'r broblem? Ydych chi'n chwilio am awgrymiadau a gwybodaeth i'ch helpu i reoli lefelau Varroa? Mae rhai adrannau o BeeBase a allai fod yn ddefnyddiol i chi yn cynnwys: 

  • Varroa: Crynodeb o statws presennol, cylchred bywyd a bioleg Varroa. 
  • Taflenni cynghorol a llawlyfrau hyfforddiant: gan gynnwys cyhoeddiadau ar 'Rheoli Varroa'. Cewch bedair Ffeithlen hefyd, sef: 'Amcangyfrif Poblogaethau Gwiddon Varroa', 'Varroa Control Using Organic Acids', 'Integrated Pest Management for Varroa Control', a 'Simple Integrated Pest Management for Varroa', y gallwch lawrlwytho pob un ohonynt am ddim. 
  • Oriel Gyfryngau: mae lluniau defnyddiol o symptomau difrod Varroa i'w gweld yma. 
  • Cysylltwch â’ch arolygydd gwenyn lleol: manylion cyswllt cyffredinol yr UWG ac arolygwyr gwenyn lleol (Cymru, Lloegr a'r Alban); ceir ffynhonnell arall o gyngor arbenigol am ddim yma. 

Varroa