Sut rydym yn defnyddio cwcis

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon

You have accepted necessary cookies only

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Sut y gallaf reoli Varroa?

Mae Varroa destructor yn bla hysbysadwy sy'n effeithio ar nythfeydd gwenyn mêl. Gallwch gofnodi presenoldeb Varroa yn eich cychod gwenyn drwy fynd i'n tudalen Rhoi Gwybod am Varroa. Mae'r dudalen we ar Varroa yn rhoi crynodeb o fioleg a chylch bywyd Varroa.

An adult female varroa mite

Mae ein taflen gynghorol ar Reoli Varroa, yn edrych yn fanwl ar fioleg Varroa, y dulliau o fonitro Varroa a'r gwahanol ffyrdd o reoli Varroa. Mae'r daflen hon yn nodi'r holl blaleiddiad sydd ar gael i'w defnyddio yn y DU, yn ogystal â thechnegau y gellir eu defnyddio i reoli poblogaethau gwiddon.

Am fod gwenyn yn cael eu hystyried yn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, rhaid i wenynwyr gadw dogfennaeth sy'n cynnwys manylion cynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol a roddwyd i nythfeydd am o leiaf bum mlynedd, p'un a yw'r nythfa dan sylw yn dal i fod ym meddiant y gwenynwr hwnnw ai peidio neu p'un a yw wedi marw yn ystod y cyfnod hwnnw ai peidio. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r dudalen we ar feddyginiaethau gwenyn, neu lawrlwythwch ein ffeithlen ar feddyginiaethau gwenyn. Gellir lawrlwytho copi o'r cofnod o roi meddyginiaethau milfeddygol yma.

Hefyd, mae gennym amrywiaeth o ffeithlenni sy'n darparu gwybodaeth am sut i wneud y canlynol:

A beekeeper removes some drone brood with an uncapping fork

Mae ein oriel gyfryngau yn cynnwys lluniau o widdon Varroa a'r niwed a achoswyd gan Varroa a all fod yn ddefnyddiol i nodi arwyddion gwiddon.

Cysylltwch â’ch arolygydd gwenyn lleol: manylion cyswllt cyffredinol yr UWG ac arolygwyr gwenyn lleol (Cymru, Lloegr a'r Alban); ceir ffynhonnell arall o gyngor arbenigol am ddim yma.