Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Cydweithredwyr

Er mwyn cyflawni'r amrywiaeth eang hon o brosiectau, mae tîm yr UWG yn gweithio gydag 80 o gydweithwyr gwyddonol tra medrus â chymwysterau uchel ym mhob rhan o Fera, sy'n cynrychioli naw rhaglen wahanol. Fel y byddech yn disgwyl, mae llawer o'r gweithwyr hyn yn arbenigwyr ym maes adnabod plâu a chlefydau. Fodd bynnag, mae eraill yn gweithio ym meysydd Rheoli Gwybodaeth (e.e. er mwyn cefnogi BeeBase), risg amgylcheddol, diogelwch cnydau a bwyd, halogyddion a dilysrwydd, bywyd gwyllt a chlefydau sy'n dod i'r amlwg a chanfod a dadansoddi gweddillion cemegol.

Mae'r UWG yn ymgysylltu â llawer o sefydliadau a phrifysgolion, yn y DU a thramor (yn yr UE ac mewn gwledydd y tu allan i'r UE).

Dau Wenynwr yn cario cwch

Dolenni allanol i enghreifftiau o gydweithredwyr yn y DU:

Mae enghreifftiau o gydweithredwyr dramor yn cynnwys: