Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (TARP) 2011

Cyflwynwyd Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 2011 (TARP) er mwyn cyfuno a symleiddio pum set o reoliadau ynglŷn â Chynhyrchion Anifeiliaid. Mae'r rheoliadau yn nodi sut y caiff archwiliadau milfeddygol a chyfarwyddebau Balai eu rhoi ar waith yng Nghymru a Lloegr

Mae'r ddeddfwriaeth yn cwmpasu'r canlynol:

  • Mewnforio anifeiliaid a deunydd genetig o Drydedd Wlad
  • Mesurau diogelu: gwahardd mewnforio unrhyw anifail neu unrhyw gynnyrch sy'n dod o anifail o wlad neu gyfyngu ar ei fewnforio os amheuir ei fod yn peri risg ddifrifol i iechyd pobl neu anifeiliaid.
  • Gweinyddu, gan gynnwys hysbysiadau ac awdurdodi, ffioedd, cosbau a throseddau.