Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Cyfrifoldeb cyfreithiol gwenynwyr

Mae Gorchmynion Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn 2006 yn cynnwys 16 o erthyglau sy'n ei gwneud yn ofynnol i wenynwyr gydymffurfio â rheolau penodol:

 • Erthygl 1 – Enwi, Cychwyn a Chymhwyso.
 • Erthygl 2 – Dehongli.
 • Erthygl 3 – Hysbysu ynghylch Amheuaeth o Bresenoldeb Clefyd neu Bla.
 • Erthygl 4 – Gwahardd Symud.
 • Erthygl 5 - Marcio Cychod ac Offer.
 • Erthygl 6 – Hysbysiadau'n Gwahardd Symud.
 • Erthygl 7 – Mesurau Rheoli Clefyd.
 • Erthygl 8 – Mesurau Rheoli Plâu.
 • Erthygl 9 – Hysbysiadau a Gyflwynir o dan Erthygl 7 neu 8.
 • Erthygl 10 – Datgan Ardal Heintiedig.
 • Erthygl 11 – Gwenyn a Fewnforir.
 • Erthygl 12 – Darparu Cyfleusterau a dyletswyddau eraill.
 • Erthygl 13 – Gweithredu yn achos methiant i gydymffurfio.
 • Erthygl 14 – Cyflwyno hysbysiadau.
 • Erthygl 15 – Eithriadau.
 • Erthygl 16 – Dirymiadau.

Gellir gweld testun llawn y Gorchmynion yma ar gyfer Lloegr ac yma ar gyfer Cymru. Diwygiwyd y Gorchmynion yn 2021 er mwyn cynnwys y gofyniad i roi gwybod am widdon Varroa: Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn (Lloegr) (Diwygio) 2021 a Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn (Cymru) (Diwygio) 2021.

Ceir manylion am sut i roi gwybod am Varroa yn unol â gofynion y ddeddfwriaeth ar ein tudalen Rhoi Gwybod am Varroa